طراحی سایت
يكشنبه 3 بهمن 1400.

ایمیل مارکتینگ چیست؟

بازاریابی با ایمیل شامل همه شکل های بازاریابی که به ایمیل مرتبط هستند میباشد. هر ایمیل مجزایی که می فرستید، قسمتی از بازاریابی شما با ایمیل می باشد. آن ایمیل می تواند یک نامه ...